Komendant Główny Policji ogłasza konkurs na hasło (motto, dewizę), które będzie umieszczone na radiowozach.