Muły węglowe i flotokoncentraty czyli paliwa najgorszej jakości, które zawierają mniej niż 85 proc. węgla kamiennego, znikną z rynku detalicznego – tak postanowili połowie, którzy właśnie znowelizowali ustawę o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.