Obraz przedstawiający rodzinę Czartoryskich z Fryderykiem Chopinem i Adamem Mickiewiczem po 80 latach powrócił na swoje miejsce - zawisł na ścianach Muzeum Zamku w Gołuchowie – informuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.