Możliwe, że w przyszłości będziemy mogli odliczyć od dochodu koszt zakupu książek. W każdym razie minister kultury zastanawia się nad możliwością wprowadzenia takiej ulgi podatkowej.