W sobotę 10 sierpnia Żołnierze 12 Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej złożyli uroczystą przysięgę na placu jednostki wojskowej w Biedrusku. Wśród 102 zaprzysiężonych znalazły się 2 panie z Ostrowa Wielkopolskiego.

Przysięga była wyjątkową atrakcją dla żołnierek i żołnierzy i dla ich rodzin, szczególnie dla dzieci – połączono ją bowiem z prezentacją sprzętu wojskowego i dynamicznymi pokazami sprawności. Przysięgę odbierał płk Rafał Miernik, w obecności zaproszonych gości, m.in. posła Tadeusza Dziuby z sejmowej Komisji Obrony Narodowej i przedstawicieli zagranicznych armii.

Wśród 102 zaprzysiężonych osób znalazły się 2 Panie z Ostrowa Wielkopolskiego, jedna z nich pani Marta Gruszka znalazła się wśród 6 osób wyróżniających się wysokimi wynikami w czasie szkolenia. Pozostałe 5 osób wyróżnionych to: Jakub Socha, Dawid Nowak, Mikołaj Fischbach, Daniel Mąkowski i Klaudia Sosnowska. 

Drugą Panią, która zasiliła szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej z Ostrowa Wielkopolskiego jest pani Milena Młodorzyniak. 

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) – jeden z pięciu rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych.

Gratulujemy Paniom i życzymy powodzenia!