Ostrowski Zakład Ciepłowniczy złożył skargę na działalność Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Poznaniu. Prezes URE na rozpatrzenie skargi ma 30 dni. Poniżej treść oświadczenia zamieszczonego na stronie OZC S.A.