Poszerzenie drogi wraz z położeniem nowej nawierzchni, budowa chodnika, kanału deszczowego oraz ścieżki rowerowej. Całość na odcinku ok 2,2 kilometra. Mowa o przebudowie drogi powiatowej ulicy Szkolnej w Topoli Małej, które realizuje Powiat Ostrowski. Właśnie podpisano umowę na tę inwestycję.