Nominalne płace w firmach osiągnęły najwyższy poziom w historii, rosnąc w tempie prawie rekordowym, ale równocześnie zanotowano coraz większy spadek zatrudnienia. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, średnie wynagrodzenie brutto w dużych firmach niefinansowych w marcu 2024 roku wyniosło 8408,79 zł brutto, co oznacza wzrost o 12,0% w porównaniu z rokiem minionym. Jest to nowy rekord, przewyższający poprzednią wartość o 375 zł.