O tym, że w swojej chorobie nie jest sama i że wspiera ją wielu życzliwych ludzi 16-letnia mieszkanka wsi Fabianów Asia Ubych przekonała się 22 kwietnia br., kiedy to z myślą o niej Klub Honorowych Dawców Krwi z Nowych Skalmierzyc wespół ze skalmierzyckim Klubem Motocyklowym „Iskra” MC Poland przeprowadzili 69. otwartą akcję poboru krwi pn. „Krew darem życia”, która – jak to zwyczajowo w kwietniu bywa – odbyła się w ramach ogólnopolskiej akcji Motoserce.