Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Ostrowie Wielkopolskim, Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ostrowie Wielkopolskim, Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz Państwowa Straż Pożarna zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym w sali wiejskiej w Gorzycach Wielkich 24.10.2017 r., o godz. 11:00,

Podczas spotkania omówione zostaną ubezpieczenia oraz świadczenia realizowane przez KRUS oraz BHP w rolnictwie.

  • Z zakresu ARiMR zostaną omówione zaliczki, aktualne i planowane programy pomocowe, terminowość zgłoszeń zmian ilości zwierząt w gospodarstwie, dodatkowe znakowanie trzody, zamykanie/zawieszanie siedzib.
  • Z zakresu Powiatowego Lekarza Weterynarii omówione zostaną zasady zabezpieczania gospodarstw przed ASF oraz Ptasią Grypą.
  • Z zakresu Państwowej Straży Pożarnej omówione zostaną zagrożenia pożarowe w gospodarstwie rolnym oraz niebezpieczeństwa wynikające z kontaktu organizmu ludzkiego z tlenkiem węgla (czadem).