8 diakonów w konktaedrze w Ostrowie Wielkopolskim wyświęcił bp Łukasz Buzun. Biskup pomocniczy diecezji kaliskiej zwrócił uwagę, że zadaniem diakona jest składanie świadectwa o Chrystusie w codziennym życiu.