16 uczniów szkoły w Liskowie w obawie przed koronawirusem przerywa praktyki i na własną rękę wraca do Polski.

W lutym 2020 r. 16-osobowa grupa uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie, kształcących się w zawodzie technik budownictwa, technik mechanizacji rolnictwa, technik pojazdów samochodowych oraz technik żywienia i usług gastronomicznych wraz z opiekunami wyjechała na 4-tygodniowy staż zagraniczny do Włoch.
Uczniowie z Liskowa przebywają w Rimini w regionie Emilia Romania czyli prowincji, w której stwierdzono zakażenia śmiertelnie groźnym koronawirusem.

Dzisiaj (środa) uczniowie wracają autobusem rejsowym do Polski. 
Do tej pory żaden z uczniów nie uskarżał się na żadne dolegliwości, dodatkowo uczniowie mają 3 razy dziennie mierzoną temperaturę ciała. 

Do tej pory we Włoszech stwierdzono 322 zakażenia Koronawirusem, 11 osób zmarło.
Przypadki Koronawirusa wykryto także w Szwajcarii, Chorwacji, Rumunie, Hiszpanii- we wszystkich przypadkach u osób, które wróciły z Włoch.