Rada Miejska w ostrowie podjęła uchwałę w sprawie wzniesienia pomnika Krzysztofa Komedy Trzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim.