Ostrowska "Siódemka" wzbogaciła się o mural. To dzieło absolwentki szkoły, które powstało z inicjatywy dyrektor Urszuli Twardowskiej.

Szkoła Podstawowa nr 7 imienia generała Józefa Bema podnosi nieustannie jakość swojej pracy, ale także stara się stworzyć uczniom miłe i przyjazne otoczenie. Niekonwencjonalne przekazy działające na zmysły uczniów w ich otoczeniu - przestrzeni, łączą się z wiedzą oraz wartościami przekazywanymi w murach szkoły. Powodują, że uczniowie rozwijają swoje horyzonty myślowe, uczą się interpretować obrazy i rozwijają swoje poczucie estetyki, które wpływa na pobudzanie i kształtowanie procesów spostrzegania i obserwacji, a co za tym idzie: mowy, myślenia i poszerzania wiedzy o życiu. W tym celu w ostatnim czasie z inicjatywy dyrektor szkoły Urszuli Twardowskiej na terenie Siódemki powstał mural, który jest niewątpliwie nowoczesną i ciekawą formą sztuki. Oprócz tego, że jest wspaniałym dopełnieniem atrakcyjnego zagospodarowania terenu szkoły, niesie w swej treści ważne przesłanie, które pozostanie z nami na długo i będzie przemawiało do następnych pokoleń, zarówno uczniów jak i mieszkańców Osiedla nr 9 Nowe Parcele.

Dużej wielkości mural- malunek rzucający się w oczy, tak barwny, ekspresyjny, fascynujący i zarazem inspirujący, przedstawia sylwetkę ucznia, którego przez wszystkie lata pobytu w Szkole Podstawowej nr 7 kształcimy i wychowujemy. Nasz uczeń kocha swoje miasto, jest Polakiem i Europejczykiem, chętnie bierze udział w wymianach międzynarodowych, kocha przyrodę, dba o Ziemię i jej mieszkańców, zdrowo się odżywia. Jest aktywny fizycznie, odważny, lubi podróżować, lubi się uczyć, komunikuje się w językach obcych, ma przyjaciół, ma mądrych nauczycieli i jest szczęśliwy. Powstały mural to dzieło podyktowane chęcią uświadomienia odbiorcom tej formy artystycznej, uniwersalnych wartości przekazywanych społeczności szkolnej w ramach realizacji różnego rodzaju projektów edukacyjnych zarówno ogólnopolskich jak i międzynarodowych takich jak: tolerancja, otwartość na świat, bezpieczeństwo, współpraca, empatia, mądrość i wiedza. Wartości te przyświecają uczniom i nauczycielom Siódemki w realizacji działań edukacyjnych i społecznych. Dlatego też obraz tak zaprojektowany niesie przesłanie, ma znaczenie symboliczne i w bardzo dużym stopniu podnosi estetykę otoczenia szkolnego.


Poprzez ten wieloetapowy projekt wykreowany został niepowtarzalny klimat dostosowany do charakteru miejsca, w którym znajduje się Szkoła Podstawowa nr 7. Dzieło absolwentki "Siódemki", a obecnie studentki III roku Architektury na Politechnice Wrocławskiej Joanny Wojtasik, to praca wykonana na rzecz społeczności szkolnej, która utożsamia to co ładne i kolorowe, z tym co dobre. Poprzez takie działania zyskujemy z pewnością sympatię społeczności lokalnej i przyczyniamy się do silniejszego utożsamiania jej z przestrzenią, w której żyją. Inicjatywa zrealizowana została ze środków finansowych pozyskiwanych przez szkołę z funduszy Unii Europejskiej, w ramach projektów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Erasmus Plus.