Decyzją I Zastępcy Prokuratora Generalnego – Pana Prokuratora Krajowego Dariusza Korneluka z dniem 12 kwietnia 2024 roku pełnienie funkcji Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim powierzone zostało Panu Prokuratorowi Januszowi Walczakowi.