Dramat rozegrał się w czwartek przed godziną 10:00, kiedy rozpoczęły się czynności eksmisyjne w lokalu zwanym Domkiem Parkowego, w Parku Miejskim w Kaliszu. Wtedy mężczyzna targnął się na swoje życie.

Wszystko działo się 29 kwietnia. Pod Domek Parkowego przyszli pracownicy Izby Komorniczej. Zgodnie z planem miała zostać przeprowadzona eksmisja byłego najemcy lokalu, który zajmował go już bez umowy najmu. Mężczyzna zaryglował się w środku i nie chciał wpuścić urzędników. Na drzwiach wywiesił kartkę z ostrzeżeniem, że wysadzi budynek.

Na miejsce wezwana została policja oraz straż pożarna. Zgodnie z nakazem sądowym wyważone zostały drzwi lokalu. W środku służby znalazły ciało byłego najemcy. Targnął się na swoje życie.

- W czasie przejmowania dawnego Domku Parkowego ujawniono zwłoki mężczyzny. Czynności wykonywał komornik oraz policjanci, którzy mu asystowali. Wszystko wskazuje na samobójstwo – informuje asp. Anna Jaworska-Wojnicz, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.

Dotychczasowy najemca, który prowadził działalność przez blisko 23 lata, nie zgodził się wcześniej na nowe warunki najmu ani na opuszczenie obiektu. 

Komunikat po całym zdarzeniu wydał kalisku urząd: 

29 kwietnia 2021 roku podczas czynności związanych z przymusowym opróżnieniem Domku Parkowego z udziałem funkcjonariuszy Policji i Państwowej Straży Pożarnej odnaleziono ciało mężczyzny - byłego najemcy lokalu.
Na miejscu są przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, a także Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu.

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Niecałej 7 w Kaliszu nastąpiło z dniem 28.02.2017 r., przy zachowaniu trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Tym samym umowa została rozwiązana z dniem 31.05.2017 r. Wypowiedzenie umowy najmu związane było między innymi z ówczesnymi planami dotyczącymi rewitalizacji Parku Miejskiego, którego elementem jest tzw. Domek Parkowego. Zastrzeżenia budziła zabudowa wokół budynku, zarówno pod względem estetycznym, jak i budowlanym oraz powiększający się obszar ogródka piwnego, bez uprzedniego uzgodnienia tego faktu z właścicielem terenu i braku jakichkolwiek opłat za zajmowaną dodatkowo powierzchnię.

Po wypowiedzeniu umowy najmu użytkownik lokalu wielokrotnie spotykał się z przedstawicielami ówczesnych władz w sprawie ustalenia warunków dalszego korzystania z lokalu. Uzyskał zgodę na bezprzetargowy przydział lokalu na czas oznaczony – 3 lata, pod warunkiem uregulowania kwestii dobudowanego zaplecza, ustalenia nowej stawki czynszu na lokal oraz wykorzystywany teren przed lokalem, jednak nie podjął żadnych działań w celu realizacji warunków umożliwiających zawarcie nowej umowy najmu. W tej sytuacji zarządca wezwał użytkownika lokalu do jego dobrowolnego zdania. Wezwania okazały się bezskuteczne, wobec czego Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, reprezentujący Miasto Kalisz, wystąpił w 2017 roku na drogę sądową z pozwem o wydanie lokalu.

19 października 2018 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu wydał wyrok nakazujący użytkownikom, aby opuścili, opróżnili i wydali Miastu Kalisz lokal użytkowy położony w Kaliszu przy ul. Niecałej 7.
Od powyższego wyroku pozwani złożyli apelację, którą Sąd II instancji w Łodzi oddalił wyrokiem z dnia 23 grudnia 2020 r. W związku z powyższym Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu niezwłocznie złożył do Sądu Rejonowego w Kaliszu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. W marcu 2021 r. uzyskano tytuł wykonawczy, co umożliwiło złożenie wniosku egzekucyjnego do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu.

Komornik Sądowy wezwał użytkowników lokalu do dobrowolnego wykonania obowiązku opróżnienia lokalu użytkowego do 22 kwietnia 2021 r., wskazując, że, w razie niewykonania obowiązku, 29 kwietnia 2021 r. nastąpi przymusowe opróżnienie lokalu.

Użytkownik nie zdał lokalu, nie nawiązał również kontaktu z Miejskim Zarządem Budynków Mieszkalnych w Kaliszu, wobec tego komornik przystąpił do wykonania wyroku sądu.

Do Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu nie dotarły żadne sygnały, mogące świadczyć o nadchodzącej tragedii.