Przygotowywany jest nowy projekt ustawy przez Ministerstwo Sprawiedliwości, według której przestępcy oraz aferzyści nie mających dowodów na to, że ich majątek pochodzi z legalnych źródeł, który został nabyty na przełomie dziesięciu lat w chwili popełnionego przestępstwa – 5 lat przed i 5 lat po, będą mogli się spodziewać jego całkowitej utraty.