W Wielkopolsce skontrolowano zwolnienia lekarskie 26 tys. osób, z czego pozbawiono prawa do zasiłku lub skrócono jego okres prawie 1,3 tys. osobom, na kwotę przeszło 1,1 mln złotych.