Przy jednym z lokali na Rynku stanął oryginalny ogródek, z nietypową i masywną konstrukcją, która odbiega od tych dotychczas rozstawionych.