Rozstrzygnięty został konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w Gminie Ostrów Wielkopolski w roku 2021. Na ten cel przeznaczono w tegorocznym budżecie 300 tysięcy złotych.

W konkursie wyznaczono dwa zadania do realizacji. Zadaniem pierwszym było wspieranie szkoleń dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych oraz  upowszechnianie gry w piłkę nożną na terenie gminy Ostrów Wielkopolski. Zadanie drugie to wspieranie masowych imprez rekreacyjno – sportowych umożliwiających mieszkańcom gminy Ostrów Wielkopolski aktywne uczestnictwo oraz wspieranie organizacji zawodów i imprez sportowych.

Wnioski można było składać do 14 stycznia. Jak się okazało, wpłynęło 37 wniosków; 23 na zadanie pierwsze i 14 na zadanie drugie.

Wszystkie wnioski zostały pozytywnie ocenione od strony formalnej przez komisję w składzie: Michał Szymoniak – radny gminy, Wiesław Janoś – komendant OSP, Łukasz Jędrzejak i Mateusz Kołeczko – pracownicy urzędu gminy.

Komisja zaproponowała podział środków do wysokości kwoty przyznanej w budżecie gminy, a decydujące zdanie należało do Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski.

 

Wyniki konkursu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w Gminie Ostrów Wielkopolski w roku 2021