Na ziemi ostrowskiej w czasie okupacji hitlerowskiej czynne były więzienia, obozy pracy i obozy jenieckie. Więzienia i obozy pracy służyły systemowi eksterminacji Polaków. Więzienie w Ostrowie było pod nadzorem Gestapo.