W ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego zakończono realizację pierwszego, z trzech zaplanowanych na rok bieżący szkoleń zawodowych, w wyniku którego 12 skazanych zostało przyuczonych do wykonywania zawodu pilarza. Obecnie kolejna grupa osadzonych przystąpiła do udziału w kursie o kierunku konserwator terenów zielonych z wykorzystaniem kosy spalinowej.