Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej generała bryg. Andrzeja Bartkowiaka ciężki samochód ratownictwa drogowego z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim przekazany został na Ukrainę, gdzie pomoże miejscowym strażakom w usuwaniu skutków wojny i innych katastrof w ruchu lądowym.