Ponad 100 zdarzeń więcej niż w roku 2016 zanotowali strażacy na terenie Gminy i Miasta Odolanów w minionym 2017 roku.

Najwięcej pracy miały jednostki należące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, czyli OSP Odolanów oraz OSP Tarchały Wielkie. Dalej w kolejności na kilkadziesiąt interwencji w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyjeżdżali strażacy z Raczyc i Wierzbna. W sumie w 2017 roku nasze gminne jednostki OSP brały udział w 352 wydarzeniach, w których niezbędna była specjalistyczna pomoc. Porównując te dane do pracy strażaków z innych gmin Powiatu Ostrowskiego można powiedzieć, że nasze jednostki należą do jednych z najbardziej zapracowanych i aktywnych w terenie.

W miniony piątek 12 stycznia podczas uroczystego podsumowania działalności w 2017 roku Komendant Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP Dariusz Kmiecik podziękował obecnym druhom za oddaną i pełną poświęcenia służbę oraz zaangażowanie w życie lokalnej społeczności.

Słowa podziękowania oraz życzenia wszelkiej pomyślności złożył Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP Grzegorz Finke, a do życzeń dołączyli obecni na spotkaniu Burmistrz Marian Janicki oraz Przewodniczący Rady Jan Prokop.

Praca strażaków to nie tylko wyjazdy do pożarów czy zdarzeń drogowych, to także pomoc w organizacji gminnych imprez i wydarzeń, udział w konkursach sportowo-pożarniczych, czy promowanie zasad bezpieczeństwa wśród mieszkańców gminy.

W minionym roku ze środków budżetu Gminy i Miasta Odolanów zakupiono trzy samochody pożarnicze dla OSP Uciechów, Garki oraz Nabyszyce. Przeprowadzono remonty w OSP w Raczycach, Tarchałach Wielkich oraz Odolanowie. Na bieżąco dokupowano sprzęt i umundurowanie. W sumie w 2017 roku na gminne jednostki OSP wydano ze środków budżetowych gminy ponad 600 tys. złotych.

Po omówieniu zdarzeń mijającego roku, Komendant Dariusz Kmiecik przedstawił plany na kolejne miesiące. W maju obchodzić będziemy 140-lecie Straży w Odolanowie oraz 90-lecie OSP w Uciechowie. Wiosną w zawodach sportowo-pożarniczych zmierzą się grupy młodzieżowe, a w czerwcu razem z Festynem Rodzinnym odbędą się Powiatowe Manewry Ratownictwa Medycznego. Systematycznie strażacy będą brać również udział w specjalistycznych szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje.