Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego poinformował sanepid o wystąpieniu przypadku COVID-19 jednej z uczennic szkoły. W związku z tym wdrażane są procedury

Jeśli chodzi o dalsze procedury, to tym zajmuje się sanepid, który wyznacza grono osób mających przejść na kwarantannę. Należy się spodziewać, że grupa osób będzie wykraczać poza 60 osób, bo to także rodzice, rodzeństwo itd.  - poinformował Rafał Luciński, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim