Wodkan informuje o czasowym wstrzymaniu dostaw wody w kilku ulicach.