Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiedział uruchomienie dopłat termomodernizacyjnych dla właścicieli domów. To oznacza, że wielu Polaków będzie mogło skorzystać z pomocy w ociepleniu budynku jednorodzinnego jeszcze w tym roku.

Na program, który zostanie uruchomiony jeszcze w tym roku, NFOŚiGW wyda przynajmniej 300 mln zł. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej już teraz przyznaje inne dopłaty dla osób prywatnych. Na dofinansowanie mogą liczyć m.in. nabywcy energooszczędnych domów oraz kredytobiorcy, którzy montują panele fotowoltaiczne lub pompy ciepła.

NFOŚiGW dopłaca nie tylko do kolektorów słonecznych…

W 2015 roku popularność ma zwiększyć PROSUMENT, czyli nowy program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ta inicjatywa z budżetem wynoszącym 800 mln zł jest kontynuacją wcześniejszych działań NFOŚiGW. Państwowy fundusz do końca 2014 r. pomagał w zakupie kolektorów słonecznych. Pomysłodawcy programu PROSUMENT przewidzieli znacznie szerszy zakres dofinansowania. W ramach nowego systemu dopłat wsparcie finansowe mogą otrzymać osoby planujące zakup i montaż:

    pompy ciepła&nbs (moc cieplna do 300 kWt)
    pieca opalanego biomasą (moc cieplna do 300 kWt)
    kolektorów słonecznych (moc cieplna do 300 kWt)
    systemów fotowoltaicznych (moc elektryczna do 40 kWp)
    małych elektrowni wiatrowych (moc elektryczna do 40 kWe)
    mikrogeneratorów prądu na biomasę, biopłyny lub biogaz (moc elektryczna do 40 kWe)

Pomoc NFOŚiGW polega na przyznaniu preferencyjnej pożyczki wraz z bezzwrotnym dofinansowaniem. Dla osób fizycznych do 2022 r. ma być ona wypłacana przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) oraz wybrane banki. Obecnie w programie PROSUMENT uczestniczą następujące instytucje:

    Bank Ochrony Środowiska(BOŚ Bank)
    WFOŚiGW we Wrocławiu
    WFOŚiGW w Krakowie
    WFOŚiGW w Gdańsku
    WFOŚiGW w Olsztynie
    WFOŚiGW w Rzeszowie
    WFOŚiGW w Toruniu

Beneficjent opisywanego programu do 2020 r. powinien zawrzeć umowę kredytu z bankiem lub pożyczyć pieniądze od wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (na podstawie umowy pożyczki). W obydwu przypadkach możliwe jest sfinansowanie do 100 proc. kwalifikowanych kosztów inwestycji (podany limit uwzględnia dotację). Maksymalny poziom kosztów kwalifikowanych (nawet 150-450 tys. zł) zależy od rodzaju inwestycji i montowanych urządzeń. Bezzwrotna dotacja od NFOŚiGW wynosi:

    w przypadku pieców opalanych biomasą, pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych - 15 proc. kosztów kwalifikowanych (20 proc. tylko do końca 2015 r.)
    dla systemów fotowoltaicznych, małych elektrowni wiatrowych oraz mikrogeneratorów prądu - 30 proc. kosztów kwalifikowanych (40 proc. tylko do końca 2015 r.)

Pozostała część inwestycji (łączne koszty kwalifikowane minus dotacja) jest spłacana w ramach preferencyjnego kredytu lub podobnej pożyczki ze stałym oprocentowaniem (1,00 proc.). Uczestnik programu PROSUMENT może zwracać pożyczoną kwotę nawet przez 15 lat. Na każdy budynek mieszkalny NFOiŚGW udziela tylko jednego dofinansowania, to nie wyklucza jednak możliwości dotowania kilku urządzeń (np. pompy ciepła i kolektorów słonecznych) w ramach tego samego kredytu.

wp.pl