Uczestnicy konkursu mają możliwość bezpłatnego badania wideodermatoskopem pod kątem wykrywania nowotworów skóry. W konkursie mogą wziąć udział strażacy OSP oraz ich rodziny, znajomi i sąsiedzi.