Miasto Ostrów opublikowało listę inwestycji, jakie zostaną zrealizowane w 2023 roku.