Od 2024 r. posiadaczom starych bezklasowych pieców centralnego ogrzewania będzie grozić kara grzywny w wysokości do 5 tys. złotych. Regulacje zapisane w Uchwale antysmogowej dla Wielkopolski mają wpłynąć na poprawę jakości powietrza.

Od 2024 r. posiadaczom starych bezklasowych pieców centralnego ogrzewania będzie grozić kara grzywny w wysokości do 5 tys. złotych. Ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji na terenie miasta instalacji, w których następuje spalanie paliw, wprowadziła uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z grudnia 2017 r. Osoby, które posiadają stary piec centralnego ogrzewania, mają czas do końca 2023 r., a korzystający z pieców kaflowych - do końca 2025 r.

Zgodnie z zapisami kotły zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i niespełniające ich wymagań będą musiały być wymienione w 2 etapach:

- Do 1 stycznia 2024 r. – w przypadku kotłów bezklasowych
- Do 1 stycznia 2028 r. – w przypadku kotłów spełniających wymagania dla klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012.

Kotły tzw. 5 klasy, zainstalowane przed wejściem w życie uchwał, będą mogły być użytkowane dożywotnio. Ponadto miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki, kozy) zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i niespełniające ich wymagań będą musiały być wymienione do 1 stycznia 2026 r.