17 marca w Zespole Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim zorganizowane zostały Drzwi Otwarte dla młodzieży, w których wzięli udział jak co roku ostrowscy policjanci. Funkcjonariusze prezentowali specyfikę swojej pracy oraz proces rekrutacji jaki obowiązuje kandydatów do policyjnej służby.