W Przygodzicach trwają prace przy budowie 932-metrowego odcinka ulicy Inżynierskiej — drogi komunikującej tamtejszy teren inwestycyjny, która na tym etapie budowy pobiegnie w rejon ulicy Mostowej. Ten b. ważny dla gminy projekt jest dotowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD).

Grunty pod inwestycje zlokalizowane są na trasie z Przygodzic do Jankowa Przygodzkiego (w sąsiedztwie cmentarza). Dziś funkcjonują tam pierwsze dwie firmy.
Na tym terenie trwa proces sprzedaży wydzielonych już działek prowadzony przez jego właściciela — Powiat Ostrowski.
Latem 2020 r. gmina Przygodzice wybudowała pierwszy odcinek ulicy Inżynierskiej. Łączna jej wartość wyniosła wtedy 710 tys. zł. 300 tys. dołożył do niej powiat, a ponad 342 tys. zł ówczesny Fundusz Dróg Samorządowych.
Obecnie zadanie na odcinku 932 metrów kontynuuje gmina. Całkowita wartość przedsięwzięcia przy ul. Inżynierskiej wraz z usunięciem kolizji budowanej drogi z siecią średniego napięcia ma wynieść ponad 2.202 tys. zł z kwotą dofinansowania ponad 1.123 tys. zł.
Po prawej stronie drogi zbudowany zostanie chodnik o nawierzchni bitumicznej takiej samej długości. Planowane jest odwodnienie przydrożnym rowem melioracyjnym.
Zanim powstała droga, gmina wybudowała jeszcze sieć wodociągową, inicjując proces uzbrajania terenu.