Pierwszy w naszym regionie w tym roku przypadek ptasiej grypy. Padło już 400 kaczek, trzeba wybić ponad 4,5 tysiąca. Powołano specjalny sztab kryzysowy.

Ptasia grypa obecna jest powiecie kaliskim, około 4600 kaczek zostanie wybitych. To decyzja Państwowego Instytutu Weterynarii - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach po wykryciu w jednym z gospodarstw w miejscowości Szkurłąty w powiecie kaliskim. 

Najpierw padło 100 sztuk drobiu, następnego dnia około 300 kaczek.
Wyniki potwierdziły jednoznacznie, że przyczyną śmierci ptaków była ptasia grypa. Podjęto decyzję o wybiciu całego stada i dezynfekcji gospodarstwa. Oprócz tego fermy w promieniu 3 km objęte zostaną strefą zapowietrzoną, a w promieniu 10 km wejdą do strefy zagrożonej.