Ruszył konkurs na projekt pomnika Krzysztofa Komedy Trzcińskiego. Dzieło ma uatrakcyjnić przestrzeń skwerku znajdującego się między Bankiem Santander Bank Polska (Plac Bankowy 1), a Rondem Bankowym.

Kopozytor swą młodość spędził właśnie w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie uczęszczał do Gimnazjum Męskiego przy ulicy Gimnazjalnej (dziś I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego).

Dla najlepszego projektu przewidziano nagrodę w łącznej wysokości do 15 000 zł brutto. Chętni mogą swoje prace składać do 21 października 2021 r. do dnia 17 grudnia 2021 r. Po raz pierwszy w Ostrowie Wielkopolskim wybór koncepcji pomnika nastąpi w formie konkursowej.

Szczegółowy regulamin konkursu, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2220/VIII/2021 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 21 października 2021 r. można pobrać poniżej.