W tym roku pracownicy sfery budżetowej nie dostaną trzynastej pensji oraz nagród. Jest to decyzja premiera rządu, który zaoszczędzone pieniądze chce przeznaczyć na szczepionki na covid 19 oraz pomoc przedsiębiorcom.

Minister finansów Tadeusz Kościński poinformował w tym tygodniu wszystkie resorty o blokadzie wydatków. W piśmie rozesłanym do ministerstw szef resortu finansów tłumaczy, że decyzję o zablokowaniu planowanych wydatków budżetu na 2020 rok, podjął premier na podstawie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

- Blokada powinna dotyczyć w szczególności planowanych wydatków wraz z pochodnymi na: wynagrodzenia osobowe, uposażenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatkowe uposażenia roczne, nagrody roczne – napisał Kościński w piśmie cytowanym przez Wirtualną Polskę.

Szczegóły blokad wydatków ma ustalić każde ministerstwo po otrzymaniu decyzji. W dalszej części pisma minister finansów podkreśla, że "kwoty blokad w poszczególnych częściach budżetowych zostały określone w związku ze stwierdzeniem niepełnej realizacji planu wydatków na wynagrodzenia". W praktyce oznacza to, że dzięki temu, iż resorty oszczędzały dotąd na wynagrodzeniach, powstały dzięki temu swego rodzaju „zaskórniaki” po które chce sięgnąć teraz szef rządu.