Po raz kolejny zmienia się miejsce punktu pobrań wymazów na Covid 19.

Mobilny punkt pobrań wymazu w Ostrowie Wielkopolskim ponownie zmienił lokalizację. Od 14 czerwca decyzją Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, punkt drive-thru zlokalizowany będzie na parkingu przed szpitalem w Ostrowie Wielkopolskim.

Na badanie:

Zabierz dokument ze zdjęciem i swoim nr PESEL
Przestrzegaj zasad higieny i społecznego dystansu.
Test jest bezpłatny.


Punkt pobrań będzie się mieścił na parkingu przed Szpitalem ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Limanowskiego 20/22.

Godziny przyjęć: Od poniedziałku do niedzieli od 8.00 do 11.00

Więcej informacji na stronie: https://pacjent.gov.pl/