Jeśli chcecie by młodzi sportowcy mieli większe szanse by osiągać sportowe sukcesy, możecie przekazać 1% podatku na szkolenie młodzieży w klubie LKS Gorzyczanka.

Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego wynikającego z zeznania mają prawo złożyć wszyscy podatnicy, którzy rozliczają się z fiskusem z podatku dochodowego i zobowiązani są do składania rocznych zeznań.

W tym celu osoby rozliczające się na formularzu:

PIT-28 (23): wypełniają odpowiednie rubryki w części O - poz. 175 (KRS 15345), poz. 176 (wnioskowana kwota)

PIT-36 (28): wypełniają odpowiednie rubryki w części S, poz. 472 (KRS 15345), poz. 473 (wnioskowana kwota)

PIT-36L (17): wypełniają odpowiednie rubryki w części O, poz. 163 (KRS 15345), poz. 164 (wnioskowana kwota)

PIT-37 (27): wypełniają odpowiednie rubryki w części K, poz. 132 (KRS 15345), poz. 133 (wnioskowana kwota)

PIT-38 (14): wypełniają odpowiednie rubryki w części J, poz. 62 (KRS 15345), poz. 63 (wnioskowana kwota)

PIT-39 (10): wypełniają odpowiednie rubryki w części H, poz. 48 (KRS 15345), poz. 49 (wnioskowana kwota)

PIT-40A - wypełnić formularz PIT-OP (1) w poz. 9 (KRS 15345) na podstawie tego oświadczenia urząd skarbowy przekaże wskazanej organizacji kwotę 1% podatku.

Z możliwości przekazania 1% podatku nie mogą natomiast skorzystać podatnicy, którzy są opodatkowani w formie karty podatkowej.
Przypominamy również, że warunkiem przekazania przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego kwoty na rzecz OPP jest zapłata przez podatnika podatku w pełnej wysokości do 30 czerwca 2021 r. (art. 45c u.p.d.o.f.).