Jako pierwszy człowiek w historii samotnie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki na odcinku z Afryki do Ameryki Południowej.