Palacze, którzy nie mogą obejść się bez tytoniu, a także produktów takich jak e-papierosy, będą musieli pogodzić się aż z 10 zmianami, które będą dotyczyć ich ulubionej używki.

Rynek wyrobów tytoniowych czeka prawdziwa transformacja, z powodu zmian wprowadzanych przez Komisję Europejską. W najbliższych latach palacze będą musieli pogodzić się między innymi z wycofaniem z obiegu smakowych papierosów lub nałożonymi sankcjami na e-papierosy.

1 – Bardziej wyraźne ostrzeżenia przed szkodliwym działaniem nikotyny

Przednia oraz tylna część opakowania papierosów lub wyrobów tytoniowych, ma być zajęta w 65 procentach przez graficzne oraz tekstowe ostrzeżenia, przed szkodliwym działaniem tytoniu. Próby zniechęcenia do palenia papierosów, są podzielone na trzy zestawy, mające na celu uskutecznienie kampanii zdrowotnej. Decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej posiada wszystkie rozporządzenia dotyczące tego, jak dokładnie mają prezentować się grafiki oraz hasła walczące z nałogami tytoniowymi.

2- Samodzielne skręcanie papierosów i tytoniu zapachowego, nie będzie legalne

Aromaty charakterystyczne, takie jak wanilia lub mentol, oszukujące kubki smakowe przed prawdziwym smakiem tytoniu, będą zakazane. Dokładniej tytoń oraz papierosy wyróżniające się charakterystycznymi aromatami, nie będą mogły być dopuszczone do sprzedaży od 2020 roku.
Obecnie papierosy oraz tytoń do samodzielnego skręcania o charakterystycznych aromatach zajmują aż 3 procent wszystkich produktów tytoniowych. Ustaleniem, czy dany wyrób tytoniowy posiada aromat charakterystyczny, lub nie, zajmie się niezależny panel doradczy.

3 – Większa świadomość, na temat szkodliwości tytoniu i innych substancji

Na opakowaniach papierosów oraz innych wyrobów tytoniowych, będą pojawiać się bardziej trafne informacje na temat szkodliwości uwalniających się substancji, między innymi dymu. Dzięki skonkretyzowanym informacjom, zwiększy się świadomość na temat szkodliwego działania wszystkich produktów. Jednocześnie ma to być krok w kierunku zniknięcia stereotypu, że niektóre wyroby tytoniowe są mniej szkodliwe od pozostałych.

4- Ze sprzedaży znikną opakowania promocyjne

Kuszące smukłe opakowania, a także posiadające tylko 10 sztuk papierosów, zamiast 20, mają zniknąć ze sklepowych półek. Według Komisji Europejskiej, jedynie paczki w kształcie prostopadłościanu nadają się do przedstawienia i zawarcia całej kampanii antynikotynowej.

Ograniczone będą także możliwości reklamowe ze strony producentów wyrobów tytoniowych. Nie będą mogli projektować opakowań promocyjnych lub etykiet sugerujących w jakikolwiek sposób korzyści płynące z palenia papierosów.

5 – Producenci zobowiązani do regularnych sprawozdań

Producenci wyrobów tytoniowych, jak i również importerzy rozprowadzający papierosy oraz tytoń do samodzielnego skręcania na terenie Unii Europejskiej, będą zobowiązani do przesyłania sprawozdań na temat wszystkich szkodliwych substancji, a także ich oddziaływania na zdrowie osób palących. Uzupełnione przesłanki na temat szkodliwości niektórych składników, pomogą zebrać dokładniejsze informacje na temat ich właściwości uzależniających.

6 – Nowa jakość e-papierosów?

Papierosy elektroniczne jak na razie rządzą się zupełnie innymi prawami w porównaniu do papierosów oraz tytoniu do samodzielnego skręcania. Jednak w dyrektywie dotyczącej wyrobów tytoniowych, znalazły się także informacje na temat określonych wymogów zwiększających bezpieczeństwo e-papierosów, a także ich jakość.

Zawartość nikotyny w wyrobach tytoniowych zwanych papierosami elektronicznymi, nie będzie mogła przekroczyć określonej wartości. Ponadto mają one być odpowiednio zabezpieczone przez użytkowaniem ich przez dzieci. Natomiast podczas napełniania e-papierosa liquidami, nie może dochodzić do żadnych wycieków szkodliwych substancji.

7 – Zmiana opakowań papierosów elektronicznych

Obecnie e-papierosy są uważane za zdecydowanie mniej szkodliwe od tradycyjnych papierosów oraz tytoniu. Jednak to wcale nie oznacza, że nie zawierają w sobie szkodliwej nikotyny. Po zmianach wprowadzonych przez Komisję Europejską, opakowania papierosów elektronicznych, będą musiały zawierać wszystkie właściwe informacje na temat zawartych w nich składnikach. Ponadto mają ostrzegać przed właściwościami uzależniającymi oraz ryzykiem zachorowania na konkretne choroby.

8 – Wyroby tytoniowe w grupie e-papierosów, znajdą się w regularnych sprawozdaniach

Monitorowanie oddziaływania e-papierosów na zdrowie i życie człowieka, będzie odbywać się poprzez składane sprawozdania producentów oraz importerów. Dokładne raporty są podzielone względem jednostek, a także zakresu ich działalności. Przykładowo producenci papierosów elektronicznych, każdego roku będą musieli informować Komisję Europejską na temat wielkości sprzedaży, a także nowych produktów wprowadzanych na rynek tytoniowy. Państwa członkowskie będą zobowiązane do tego, by sprawdzać relację między konsumentami korzystającymi z papierosów elektronicznych, a ich uzależnieniami od tytoniu. W raportach mają znaleźć się szczególnie dotyczące osób nieletnich.

9 – Ograniczenie sprzedaży internetowej wyrobów tytoniowych

W chwili obecnej nie mamy problemu z tym, by bez problemu zamówić e-papierosy przez Internet. Jednocześnie pod tym względem nie ma żadnego szczególnego zabezpieczenia, chroniącego przed tymi używkami osoby niepełnoletnie.

10 – Nielegalny handel tytoniem oraz wyrobami tytoniowymi pod jeszcze większym obostrzeniem

Komisja Europejska poważnie zajęła się problemem nielegalnego obrotu produktami tytoniowymi. Wprowadzono nowe zabezpieczenia, mające na celu zweryfikowanie nielegalnego tytoniu, poprzez korzystanie chociażby z hologramów na opakowaniach.