Ostrowska spółka OZC po raz kolejny nie złożyła wymaganych dokumentów do URE w terminie.