Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego w Polsce musi obowiązkowo zakupić ubezpieczenie OC. Chroni go ono przed odpowiedzialnością finansową za szkody, które spowoduje w ruchu drogowym ubezpieczonym pojazdem. W takim przypadku nie musi on wypłacać odszkodowania z własnej kieszeni – zrobi to za niego zakład ubezpieczeń. Co przysługuje poszkodowanemu z ubezpieczenia OC sprawcy?