Bezpieczne i komfortowe warunki pracy zależą od wielu czynników. Zaliczają się do nich odzież oraz obuwie robocze. Powinny one być dostosowane do wymogów danej branży, a także spełniać wszelkie normy BHP.