Wydział Edukacji i Sportu, Referat Sportu Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim prosi o pisemne przedstawienie osób (trenerów, zawodników, drużyn), którzy w 2018 roku osiągnęli wysokie wyniki sportowe.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr XIV/160/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku ilekroć w uchwale jest mowa o:

- wysokim wyniku sportowym we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym - należy przez to rozumieć udział zawodnika lub drużyny w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy, Paraolimpiadach.

- wysokim wyniku sportowym we współzawodnictwie sportowym krajowym - należy przez to rozumieć uzyskanie przez zawodnika lub drużynę od pierwszego do ósmego miejsca w klasyfikacjach na Mistrzostwach Polski, w Pucharze Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.

Przez współzawodnictwo sportowe o tytuł Mistrza Polski oraz Puchar Polski należy rozumieć zawody organizowane przez Polskie Związki Sportowe.

W przypadku zgłaszania drużyn prosimy o wyszczególnienie kapitana oraz przedstawienie imiennego składu zespołu.

Wniosek  należy złożyć w Referacie Obsługi Mieszkańców (na parterze Urzędu Miejskiego) w terminie do dnia 22.02.2019 roku na druku stanowiącym załącznik nr 1 (część 1 i 2) do Uchwały  Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr XIV/160/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku dotyczącej przyznania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym (druk w załączeniu)

WIĘCEJ INFORMACJI [KLIK]