W związku z wejściem w życie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych na naszych drogach 29 sierpnia pojawiły się dwa nowe znaki drogowe.