Aktualny taryfikator mandatów na podstawie Internetowego Systemu Aktów Prawnych (isap.sejm.gov.pl).

Kolejne taryfikatory mandatów charakteryzują się tym, że zawsze tylko rosną. Nie inaczej jest i tym razem. Przekonajcie się kierowcy, ile was będą kosztowały chwile zapomnienia na drodze. Wysokość kar w niektórych przypadkach może zaskakiwać, ale cóż, państwo trzeba wspierać. Na różne sposoby…

Przepisy dotyczące ruchu pojazdów. Zasady ogólne i przepisy porządkowe

Jazda po więcej niż jednym pasie ruchu – 150 zł

Poruszanie się pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym innym pasem niż pobocze drogi – 100 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa pojazdowi szynowemu – 250 zł

Jazda bez pasów bezpieczeństwa, zarówno kierowcy jak i pasażerów  – 100 zł

Przewożenie dziecka w foteliku albo innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci zainstalowanym niezgodnie z zaleceniami producenta lub przewożenie dziecka bez fotelika – 150 zł

Przewożenie dziecka w foteliku, ale siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu samochodu bez dezaktywacji poduszki powietrznej dla pasażera – 150 zł

Nieużywanie kasku ochronnego przez kierowcę i pasażerów w czasie jazdy motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem – 100 zł

Przewożenie pijanego lub osoby w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze czy motocyklu poza bocznym wózkiem – 150 zł

Rozmowy przez telefon bez zestawu słuchawkowego podczas jazdy  – 200 zł

Wjechanie na pas pomiędzy jezdniami – 100 zł

Nieusunięcie pojazdu z miejsca, w którym doszło do wypadku, ale w którym nie było zabitego lub rannego – 150 zł

Używanie elementów odblaskowych przez osoby wykonujące roboty lub inne czynności na drodze w taki sposób, że nie widzą ich  inni uczestnicy ruchu – 150 zł

Niewłączenie przez kierowcę autobusu szkolnego świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania dzieci – 200 zł

Niedopełnienie przez kierowcę autobusu szkolnego obowiązku zdjęcia, zasłonięcia lub złożenia tablicy z napisem „autobus szkolny”  jeżeli przewozi inne osoby niż dzieci lub nie przewozi nikogo – 50 zł

Włączanie się do ruchu

Wymuszenie pierwszeństwa podczas włączania się do ruchu – 300 zł

Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi), który sygnalizuje zamiar zmiany pasa ruchu albo wyjechania z zatoki na oznaczonym przystanku na terenie zabudowanym – 200 zł

Zmiana kierunku jazdy i pasa ruchu

Zawracanie, gdy może ono zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić –  200 - 400 zł

Zawracanie w tunelach, na mostach,  wiaduktach i na drogach jednokierunkowych – 200 zł

Niesygnalizowanie lub nieprawidłowe sygnalizowanie wykonywanego manewru, które utrudnia lub tamuje ruch  – 200 zł

Nieprawidłowe ustawienie samochodu przygotowującego się do skręcania – 150 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającym zajmowany pas ruchu – 250 zł

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości

Od 6–10 km/h do 50 zł

Od 11–20 km/h od 50 do 100 zł i 2 pkt karne

Od 21–30 km/h od 100 do 200 zł i 4 pkt karne

Od 31–40 km/h od 200 do 300 zł i 6 pkt karnych

Od 41–50 km/h od 300 do 400 zł i 8 pkt karnych

Od 51 km/h od 400 do 500 zł i 10 pkt karnych

Hamowanie, które może powodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie –  100 - 300 zł

Jazda z prędkością, która utrudnia jazdę innym kierowcom –  50 - 200 zł

Niezachowanie przez kierowców objętych indywidualnym ograniczeniem prędkości lub pojazdami czy zespołami pojazdów, które są dłuższe niż 7 metrów prawidłowego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi – 200 zł

Wymijanie, omijanie i cofanie

Ominięcie pojazdu, który zatrzymał się by przepuścić pieszego – 500 zł

Omijanie pojazdu, który czeka na podniesienie szlabanu na przejeździe kolejowym, jeśli  wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu – 250 zł

Utrudnianie ruchu podczas cofania –  50 - 200 zł

Wyprzedzanie

Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów  lub bezpośrednio przed nimi – 200 zł

Nieupewnienie się przez kierowcę, który zamierza wykonać manewr wyprzedzania czy ma wystarczającą widoczność i miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu oraz czy jadący za nim pojazd nie rozpoczął takiego samego manewru – 250 zł

Naruszenie zakazu wyprzedzania przy dojeżdżaniu do szczytu wzniesienia,  na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi oraz na skrzyżowaniach – 300 zł

Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych, tramwajowych i bezpośrednio przed nimi – 300 zł

Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu – 300 zł

Wyprzedzanie z niewłaściwej strony – 200 zł

Przyspieszenie przez kierującego pojazdem wyprzedzanym – 350 zł

Niestosowanie się przez kierowcę pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego lub pojazdu bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej na prawo w celu umożliwienia wyprzedzenia go przez pojazdy jadące za nim – 100 zł

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym – 300 zł

Przecinanie się kierunków ruchu

Nieustąpienie przez kierowcę pierwszeństwa pieszym, którzy przechodzą przez jezdnię na przejściu dla nich przeznaczonym, przy skręcaniu w drogę poprzeczną, przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych lub w czasie jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni  – 350 zł

Nieustąpienie przez kierowcę pierwszeństwa rowerowi, który porusza się po przejeździe dla rowerzystów – 350 zł

Nieustąpienie przez kierowcę, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa rowerzyście, który jedzie na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić, a także wtedy, gdy rowerzysta przejeżdża przez drogę dla rowerów poza jezdnią – 350 zł

Niezatrzymanie samochodu aby umożliwić przejście przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, która używa specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej – 350 zł

Naruszenie obowiązku usunięcia samochodu, który został  unieruchomiony na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, kiedy usunięcie takiego samochodu jest niemożliwe – 300 zł

Niezatrzymanie samochodu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku – 100 zł

Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli są opuszczane lub podnoszone – 300 zł

Wjeżdżanie na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – 300 zł

Jazda wzdłuż po chodniku  samochodem – 250 zł

Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy – 100 zł

Wjazd na skrzyżowanie, jeśli nie ma na nim lub za nim miejsca do kontynuowania jazdy – 300 zł

Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

Niewłączenie świateł przeciwmgielnych podczas zmniejszonej widoczności – 200 zł

Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie mgły oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeśli jest to nie możliwe – to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni – 100 zł

Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych i  używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym – 100 zł

Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza – 100 zł

Holowanie

Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący bez prawa jazdy  – 250 zł

Holowanie pojazdu na sztywnym holu, jeżeli nie jest w nim sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeśli nie są sprawne dwa układy hamulcowe – 250 zł

Holowanie samochodu na giętkim holu, jeżeli działanie układu hamulcowego jest uzależnione od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony – 250 zł

Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego oraz holowanie pojazdu z przyczepą (naczepą) – 250 zł

Niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania – 100 zł

Nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym – 150 zł

Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego – 150 zł

Niezachowanie prawidłowej odległości między pojazdami holowanym a holującym – 100 zł

Niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania – 100 zł

Używanie świateł zewnętrznych

Jazda bez świateł mijania od zmierzchu do świtu – 200 zł

Jazda bez świateł mijania od świtu do zmierzchu – 100 zł

Jazda samochodem, który nie ma świateł mijania, świateł drogowych lub do jazdy dziennej – 100 zł

Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, bez względu na porę doby – 200 zł

Brak wymaganego oświetlenia w czasie zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności od 150 do 300 zł

Używanie świateł drogowych niezgodnie z przepisami – 200 zł

Nadużywanie przednich świateł przeciwmgłowych – 100 zł

Używanie „szperacza” podczas jazdy – 100 zł

Używanie pojazdów w ruchu drogowym

Nadużywanie ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym – 300 zł

Używanie pojazdu w sposób, który mógłby zagrażać bezpieczeństwu osób, które znajdują się w tym pojeździe lub poza nim – 200 zł

Zakrywanie świateł i urządzeń sygnalizacyjnych – 200 zł

Zakrywanie tablic rejestracyjnych i innych wymaganych tablic bądź znaków, które powinny być widoczne – 100 zł

Oddalenie się kierowcy od samochodu i pozostawienie włączonego silnika – 50 zł

Używanie opon z umieszczonymi w nich na stałe elementami przeciwślizgowymi oraz używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze, która nie jest zaśnieżona – 100 zł

Wjechanie pomiędzy kolumnę rowerów lub wózków rowerowych – 100 zł

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży samochodem, autobusem lub innym pojazdem  - 200 zł

Oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, podczas gdy nie są one przewożone - 50 zł

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby – 200 zł

Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierowcę, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych – 200 zł

Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych – 200 zł

Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego – 100 zł

Ozdabianie tablic rejestracyjnych i umieszczanie znaków, napisów bądź przedmiotów, które ograniczają czytelność tablic rejestracyjnych – 50 zł

Używanie samochodu na obszarze zabudowanym w taki sposób, który powoduje nadmierną emisję spalin lub nadmierny hałas – do 300 zł

Nieoznaczenie pojazdu, który jest zarejestrowany za granicą znakiem określającym państwo rejestracji, albo oznakowanie go symbolem innego państwa niż to, w którym został zarejestrowany – 100 zł

Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym – 100 zł

Kierujący

Kierowanie pojazdem silnikowym, z wyłączeniem lekkiego czterokołowca albo tramwajem przez osobę, która nie ma do tego uprawnień  – 500 zł

Kierowanie motorowerem lub lekkim czterokołowcem przez osobę, która  nie ma do tego uprawnień – 200 zł

Kierowanie bez uprawnień rowerem, wózkiem rowerowym lub pojazdem zaprzęgowym – 100 zł

Kierowanie pojazdem przez osobę, która nie ma przy sobie wymaganych dokumentów – 50 zł za brak każdego z wymaganych dokumentów, nie więcej niż 250 zł (ale wkrótce się to zdezaktualizuje)

Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu innym pojazdem niż mechaniczny przez pijanego, nietrzeźwego czy będącą pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu – 500 zł

Inne wykroczenia

Samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego lub urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego czy kontrolnego – 400 zł

Samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli – 100 zł

Niszczenie nawierzchni drogi – 300 zł

Dopuszczenie do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę, która nie ma do tego uprawnień – 300 zł

Dopuszczenie do jazdy po drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazdu, który nie ma wymaganych urządzeń lub przyrządów albo są one zepsute– 50 - 200 zł

Dopuszczenie do jazdy na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu samochodu, który nie ma wymaganych dokumentów stwierdzających jego dopuszczenie do ruchu – 50 zł

Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej –  50 - 200 zł

Wypasanie zwierząt gospodarskich na pasie drogowym – 50 zł

Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości – 200 zł

Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z dróg publicznych, które mają twarda nawierzchnię, a przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami – 200 zł

Naruszenie przepisów o okresowych ograniczeniach i zakazie ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach – 200 - 500 zł

Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych

Niestosowanie się do znaków B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”, B-3a „zakaz wjazdu autobusów”, B-4 „zakaz wjazdu motocykli”, B6 „zakaz wjazdu ciągników rolniczych”,  B-7 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą” lub B-13 do B-14 „zakaz wjazdu...” oraz do znaków C-12 „ruch okrężny” – 250 zł

Niestosowanie się do znaków B-15 „zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ...... m”, B-16 „zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ...... m” lub B-17 „zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ...... m” – 150 zł

Niestosowanie się do B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych”, B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad …… t” lub B-19 „zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż …… t”– 500 zł

Niestosowanie się do znaków B-8 do B-12 „zakaz wjazdu...”, do znaków B-29 „zakaz używania sygnałów dźwiękowych”,  do znaków B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka”, do znaków - B-35 „zakaz postoju” i do znaków - B-36 „zakaz zatrzymywania się” – 100 zł

Niestosowanie się do znaków B-32 „stój – kontrola celna” lub jego odpowiedników – 200 zł

Niestosowanie się do znaków B-37 lub B-38 „zakaz postoju w dni...”, B-39 „strefa ograniczonego postoju”, C-13 „droga dla rowerów”,  C-14 „prędkość minimalna”, BT-1 „ograniczenie prędkości” i do znaków P-2 „linia pojedyncza ciągła” – 100 zł

Niestosowanie się do znaków C-1 do C-11 „nakaz jazdy...” – 250 zł

Niestosowanie się do znaków C-17 „nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi” – 400 zł

Niestosowanie się do znaków BT-3 „blokada zwrotnicy”, P-3 „linia jednostronnie przekraczalna, P-4 „linia podwójna ciągła” i C-18 „nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych”   – 200 zł

Niestosowanie się do znaków P-7b „linia krawędziowa ciągła”, P-17 „linia przystankowa”, P-21 „powierzchnia wyłączona”   – 100 zł

Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop” – 100 zł

Niezatrzymanie pojazdu kiedy jest nadawany stosowny sygnał świetlny – 100 zł

Niestosowanie się do znaku D-11 „początek pasa ruchu dla autobusów” lub D-12 „pas ruchu dla autobusów” oraz P-22 „BUS” a także D-13 „początek pasa ruchu powolnego”, D-18a „parking – miejsce zastrzeżone” lub D-18b „parking zadaszony”, D-18 „parking”– 100 zł

Niestosowanie się do znaku D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 – 500 zł

Posługiwanie się przez osobę, która nie jest do tego uprawniona kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych B-10 „zakaz wjazdu motorowerów” – 400 zł

Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych B-35 „zakaz postoju”, B-37 lub B-38 „zakaz postoju w dni …” – 400 zł

Posługiwanie się przez osobę, która nie ma do tego prawa kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych B-39 „strefa ograniczonego postoju” – 400 zł

Posługiwanie się przez osobę, która nie jest do tego uprawnienia kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 – 800 zł

Posługiwanie się przez osobę, która nie ma do tego prawa kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b” – 800 zł

Niestosowanie się do znaku P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b – 500 zł

Niestosowanie się do znaku D-19 „postój taksówek” lub P-18 „stanowisko postojowe”, P-19 „linia wyznaczająca pas postojowy”, P-20 „koperta – 100 zł

Niestosowanie się do znaku F-10 „kierunki na pasach ruchu” lub F-11 „kierunki na pasie ruchu” oraz P-8a „strzałka kierunkowa na wprost”, P-8b „strzałka kierunkowa do skręcania” lub P-8c „strzałka kierunkowa do zawracania” - 250 zł

Niestosowanie się do znaku BT-4 „stop – zwrotnica eksploatowana jednostronnie” – 200 zł

Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przy wejściu na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony – 100 zł

Niestosowanie się do sygnałów świetlnych nadawanych przez kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza – 100 zł

Niestosowanie się do sygnałów świetlnych, które nadaje kierujący pojazdem wjeżdżającym za sygnalizator, kiedy jest to zabronione od 300 do 500 zł

Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Niezachowanie ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu co prowadzi do zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym - mandat za to wykroczenie  będzie powiększony o 200 zł, jednak nie więcej niż 500 zł

Niezachowanie ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, co spowoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę nietrzeźwą lub znajdującą się pod wpływem lub podobnie działającego środka –mandat zostanie powiększony o 300 zł, jednak nie więcej niż 500 zł

Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierząt

Przewożenie dziecka do lat 7 na rowerze w inny sposób niż na dodatkowym siodełku – 50 zł

Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku poruszania się po drodze dla rowerów lub pasem ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić – 50 zł

Nieustąpienie miejsca pieszym przez rowerzystę, który korzysta z drogi dla rowerów i pieszych – 50 zł

Nieopuszczenie przez rowerzystę śluzy rowerowej, kiedy jest  możliwość kontynuowania jazdy – 50 zł

Naruszenie przez rowerzystę lub motorowerzystę zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu – 50 zł

Utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez rowerzystę jadącego po jezdni obok innego roweru lub motoroweru – 200 zł

Naruszenie przez rowerzystę lub motorowerzystę zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach – 50 zł

Naruszenie przez rowerzystę lub motorowerzystę zakazu przyczepiania się do innych pojazdów – 50 zł

Naruszenie przez rowerzystę przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych – 50 zł

Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni – 100 zł

Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem – 100 zł

Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek – 50 zł

Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z wyznaczonej do tego drogi lub jej  części – 100 zł

Pędzenie zwierząt płochliwych, niesprawnych fizycznie lub takich, którymi nie można kierować – 50 zł

Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi – 50 zł

Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt – 50 zł

Naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, właściwego oświetlenia – 50 zł

Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach – 50 zł

Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu, które jest niewidoczne na bezpieczną odległość – 50 zł

Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni – 50 zł

Naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów – 50 zł

Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią – 50 zł

Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju nie zachowując  środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku – 50 zł

Naruszenie przyjętych przez samorząd zakazów pędzenia zwierząt – 50 zł

Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep

Umieszczenie na pojeździe ładunku w taki  sposób, ze zasłania on światła lub urządzenia sygnalizacyjne – 200 zł

Umieszczenie na pojeździe ładunku w taki sposób, że zasłania on tablice rejestracyjne lub inne tablice – 100 zł

Niewłaściwe oznaczenie ładunku oraz naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich – 150 zł

Niezabezpieczenie urządzeń, które służą do mocowania ładunku przed jego wypadnięciem podczas jazdy – 200 zł

Ciągnięcie przyczepy o masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego – od 100 do 300 zł

Przewóz osób

Przewóz osób pojazdem, który nie jest przeznaczony lub przystosowanym do tego celu – 100 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, ale nie więcej niż 500 zł

Przewóz większej liczby osób niż jest miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu, jeśli nie podlega on rejestracji – 100 zł za każdą osobę ponad określoną liczbę, nie więcej niż 500 zł

Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach, z zastrzeżeniem że w przypadku naruszenia warunku dopuszczalnej prędkości lub liczby przewożonych osób stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przekroczenia prędkości lub nieprawidłowego przewożenia osób – 100 zł

Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy – 100 zł

Naruszenie zakazu palenia tytoniu i jedzenia w czasie jazdy przez taksówkarzy, którzy przewożą pasażerów – 50 zł