Jak co roku Gmina Ostrów Wielkopolski przeznaczyła pulę środków na sport. Tegoroczne dofinansowanie wyniosło 300 tysięcy złotych, to o 50 tysięcy zł więcej niż w roku poprzednim. Pieniądze otrzymało w sumie 20 klubów i stowarzyszeń na 37 zadań.

Do 9 stycznia organizacje sportowe mogły składać swoje oferty. W drugiej połowie stycznia specjalnie powołana komisja oceniła i przyznała środki. Pieniądze przyznano w dwóch kategoriach: wspieranie szkoleń dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych oraz upowszechnianie gry w piłkę nożną na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski. Druga kategoria to wspieranie masowych imprez rekreacyjno – sportowych umożliwiających mieszkańcom gminy aktywne uczestnictwo oraz wspierane organizacji zawodów i imprez sportowych. Najwięcej stowarzyszeń ubiegało się o dofinansowanie w I kategorii.