Ostrowski szpital otrzymał certyfikat akredytacyjny. To dokument przyznany przez Ministerstwo Zdrowia na podstawie Centrum Monitorowania Jakości, które wcześniej oceniało warunki pobytu oraz bezpieczeństwa.

- ‘’Z dumą przekazuję Certyfikat akredytacyjny dla ostrowskiego szpitala. Posiadanie go oznacza, że usługi w ostrowskim szpitalu są na coraz wyższym poziomie. To zasługa całego zespołu, wszystkich pracowników i w obecności Państwa chciałbym przekazać ten dokument Dyrekcji Szpitala’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski podczas spotkania z dziennikarzami w dniu 22 maja 2018 r.

W połowie marca br. Przez kilka dni w ostrowskim szpitalu gościli przedstawiciele Centrum Monitorowania Jakości, którzy na miejscu sprawdzali czy ostrowski szpital spełnia wymogi bezpieczeństwa i jakości usług świadczonych dla pacjentów. Kontrola obejmowała sprawdzenie wszystkich komórek szpitala, także pozamedycznych,  logistykę, jak i analizę dokumentacji medycznej oraz rozmowy z pacjentami.

- ‘’Po wizycie u nas jednogłośnie wystąpili z rekomendacją do komisji przy Ministerstwie Zdrowia, aby ta przyznała nam certyfikat. Z dokumentem tym wiąże się nie tylko kwestią prestiżu, docenienia jakości świadczonych u nas usług, ale także korzyści przy ryczałtowym rozliczaniu się z Narodowym Funduszem Zdrowia’’ – powiedział Dariusz Bierła dyrektor ostrowskiego szpitala.  

Na 100 możliwych, ostrowski szpital uzyskał 83 proc. Certyfikat przyznany został na 3 lata, ale w każdej chwili może nastąpić rekontrola. Posiadaniem certyfikatu nie mogą się poszczycić wszystkie placówki w regionie.