Rachunek maklerski to inaczej elektroniczny zapis prowadzony przez dom lub biuro maklerskie. Dzięki niemu możliwa jest sprzedaż oraz zakup papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych. Rachunek maklerski jest zatem niezbędny dla wszystkich tych osób, które chcą przeprowadzać transakcje giełdowe. Jak go założyć i na co zwrócić uwagę?

Jak założyć rachunek maklerski?

Rachunek maklerski co do zasady zakłada się w biurze lub domu maklerski, jednak obecnie większość formalności można załatwić przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony w Internecie. Najprościej otworzyć rachunek w banku, w którym posiada się już konto bankowe - wówczas można to zrobić po zalogowaniu do bankowości elektronicznej. Nie jest to zatem skomplikowany proces, niemniej może zdarzyć się, że potencjalny posiadacz konta maklerskiego zostanie poproszony o wypełnienie testu, mającego dać informacje na temat jego sytuacji finansowej, celach inwestycyjnych czy wiedzy w zakresie inwestowania. Procedura ta służy mierzeniu ryzyka inwestycyjnego i zajmuje zazwyczaj kilka minut. 

Konta maklerskie nie wymagają, aby na inwestycje giełdowe przeznaczać znaczne środki, niemniej w niektórych domach maklerskich określona jest kwota, od której otwarcie rachunku będzie możliwe, Ma to przeciwdziałać skonsumowaniu zysku przez naliczenie prowizji od zlecanych transakcji. Warto wskazać, że z rachunków tych mogą korzystać wszystkie osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia oraz osoby prawne. 

Na co zwrócić uwagę przy zakładaniu konta maklerskiego?

Zakładając konto maklerskie, warto zwrócić uwagę na pewne czynniki, a następnie skorzystać z rankingu kont, np. na Bankowe-konto.pl, gdzie ocenisz, który dom maklerski proponuje najbardziej korzystne dla Ciebie warunki. Jeżeli dopiero rozpoczynasz swoją przygodę z inwestowaniem na giełdzie, warto, aby koszty prowadzenia rachunku były niskie, a biuro maklerskie zapewniało Ci możliwość skorzystania ze wsparcia eksperta. Bardziej zaawansowani inwestorzy będą natomiast potrzebować zazwyczaj usług takich jak dostęp do narzędzi analitycznych, rynków alternatywnych, profesjonalnych serwisów informacyjnych czy możliwości kredytowania czynionych przez nich inwestycji. 

Jeżeli chodzi o koszty związane z prowadzeniem konta maklerskiego, to sprawdzić należy przede wszystkim, jaka jest opłaca za prowadzenie konta, a także, czy jaką biuro pobiera prowizję od zawieranych transakcji i czy pobiera jakieś opłaty dodatkowe. Z reguły prowizja będzie zawierała się w przedziale od 0,13 do 0,39% wartości zawieranej transakcji, przy czym często będzie ona wyższa, jeżeli zlecenie miałoby być wykonywane osobiście w siedzibie biura maklerskiego lub telefonicznie. Na ogół maklerzy ustalają także, jaka jest każdorazowo minimalna wartość prowizji - najczęściej jest to kwota od 2 do 8 zł. Opłata za samo prowadzenie konta maklerskiego nie jest wysoka i może wynosić od 50 do 100 zł rocznie, przy czym warto pamiętać, że obecnie coraz więcej maklerów oferuje bezpłatne prowadzenie rachunku. 

Należy zwrócić uwagę także na to, czy dane biuro maklerskie nie będzie pobierało dodatkowych, mniej oczywistych opłat, np. za wykonanie przelewów z rachunku, dostęp do pełnego arkusza zleceń czy dostarczanie bilansu rachunku maklerskiego za pomocą tradycyjnej poczty. Tego typu opłaty mogą bowiem znacznie zmienić realne koszty korzystania z konta maklerskiego.