Przez kredyty frankowe wiele rodzin straciło płynność finansową i do dziś boryka się z trudnościami w spłacie rat kredytu hipotecznego, jednak po latach i banki płacą za swoje błędy w kwestii kredytów udzielanych we frankach szwajcarskich. Okazuje się iż lawinowe unieważnienie umów kredytowych w CHF powoduje bankructwo kolejnych banków.