Rynek pracy w Kaliszu cechuje względna równowaga pomiędzy zapotrzebowaniem na pracowników, a ich dostępnością. Tylko w jednej grupie zawodowej brakuje tu ofert zatrudnienia, za to kilka branż boryka się z deficytami odpowiednich kandydatów. Gdzie czeka pewna praca?